LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Voor alle groepen

Als je ‘s ochtend op school komt, zet je in de koelkast bij de aula of in de koelkast bij de schoolunits je beker drinken in de daarvoor bestemde mandjes. Zorg dat je naam op je beker staat.

Groep 1/2

 • De kinderen van groep 1 en 2 worden om 12.00 uur opgehaald in de klas.
  • De kinderen van groep 1/2 A en 1/2 D eten in het lokaal van groep 1/2 D.
  • De kinderen van groep 1/2 B en 1/2 E eten in het lokaal van groep 1/2 E.
  • De kinderen van groep 1/2 C en 1/2 F eten in het lokaal van groep 1/2 F.
 • Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.

Groep 3

 • De kinderen van groep 3 worden door de overblijfmedewerker in de groep opgehaald.
 • De kinderen van groep 3A en 3B eten in de hal van de nieuwbouw, de kinderen van groep 3C en 3D eten in de ruimte van het aquarium.
 • Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.

Groep 4

 • De kinderen van groep 4 worden door de overblijfmedewerker in de groep opgehaald.
 • De kinderen eten in de grote hal.
 • Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.

Groep 5

 • De kinderen van groep 5 worden in de groep opgehaald door de overblijfmedewerker.
 • De kinderen gaan eerst buiten spelen, bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • Zij eten in de nieuwe hal.

Groep 6 en 7

 • De kinderen van groep 6 en 7 worden door de overblijfmedewerker in de groep opgehaald.
 • De kinderen gaan eerst buiten spelen, zij spelen in de pannakooi of op het grote schoolplein. Bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • Zij eten in de grote hal.

Groep 8

 • De kinderen van groep 8 melden zich voor het naar buiten gaan bij de bar.
 • Bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te gaan eten.
 • Zij eten in de grote hal.

Algemene afspraken

 • Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet, niet tijdens.
 • Met de broodtrommels/drinkbekers wordt niet gespeeld.
 • We blijven van elkaars spullen, eten en drinken af.
 • Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten, we gaan niet rondlopen.
 • Het afval gooien we na het eten weg in de daarvoor bestemde bakken.
 • Tijdens het eten praten we gezellig met elkaar, we gillen niet.
 • We eten minimaal 1 boterham op.
 • Als we buiten spelen, mag je alleen naar binnen als het echt moet, kom dit wel even vragen.
 • Bij slecht weer worden binnen diverse activiteiten aangeboden.
 • Balspelen worden met zachte ballen gedaan.
 • Tijdens het overblijven wordt geen gebruikgemaakt van mobiele telefoons. Dit om misbruik en stukgaan te voorkomen.