LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Voor alle groepen

Als je ‘s ochtend op school komt, zet je in de koelkast bij de aula of in de koelkast bij de schoolunits je beker drinken in de daarvoor bestemde mandjes. Zorg dat je naam op je beker staat.

Groep 1, 2, 3 en 4

 • De kinderen van de groepen 1 t/m 4 eten in hun eigen klas met hun eigen overblijfmedewerker.
 • Na het eten gaan de kinderen buiten spelen.

Groep 5 en 6

 • De kinderen van groep 5 en 6 worden in hun klas opgehaald door een overblijfmedewerker. Zij gaan eerst buiten spelen.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • De kinderen eten met een overblijfmedewerker in hun eigen klas.

Groep 7, 8 en Z

 • De kinderen melden zich bij de overblijfmedewerker die voor de BSO-ruimte bij de schoolwoningen staat.
 • Zij gaan eerst buiten spelen.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • De kinderen uit groep 7 eten met een overblijfmedewerker in een klaslokaal. Groep 8 en groep Z eten met een overblijfmedewerker in de ruimte van de BSO in de schoolwoningen.

Groep X

 • De kinderen van groep X worden in de klas opgehaald door een klassenassistent van school. Zij worden begeleid naar het hoofdgebouw en daar overgedragen aan de overblijfmedewerker van groep 5/6.
 • Zij gaan eerst buiten spelen.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • De kinderen van groep X eten met een eigen overblijfmedewerker in het klaslokaal van groep 5.
 • Na de TSO worden zij door de overblijfmedewerker begeleid naar de leerkracht van groep X.

Groep Y

 • De kinderen van groep Y melden zich bij het hoofdgebouw bij de overblijfmedewerker van groep 6.
 • Zij gaan eerst buiten spelen.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • De kinderen van groep Y eten met een overblijfmedewerker in het de klaslokalen van groep 6.
 • Na de TSO lopen zij zelfstandig terug naar de schoolwoningen.

Het overblijven op vrijdag is anders!!

 • Op vrijdag eten alle groepen in het hoofdgebouw. Gebruik de ingang van de nieuwbouw bij de klassen van groep 5.
 • Je wordt niet in de klas opgehaald.
 • Je meld je in de hal bij de overblijfmoeders.
 • Groepen 7, 8 en de plusklassen nemen zelf hun overblijfbak met broodtrommels mee naar het hoofdgebouw, en om 12:50 ook weer mee terug.
 • De kinderen eten om 12:00 uur allemaal tegelijk en gaan daarna buiten spelen.
 • Buitenspelen mag op het hele plein. Buiten het schoolplein spelen (in de kooi of op het veld) mag alleen in overleg met de overblijfmoeders. Er gaat altijd iemand mee van de overblijf. Dit geldt voor alle groepen.

Algemene afspraken

 • Tussen de middag laat je je mobiel in de klas.
 • In de klassen eten en drinken we netjes.
 • We blijven tijdens het eten aan tafel zitten.
 • Met de broodtrommels en bekers wordt niet gespeeld.
 • We eten minimaal 1 boterham op.
 • Er wordt geen warm water meer geschonken tijdens de TSO (veiligheid). Wel zullen we in de periode na de herfstvakantie tot aan de meivakantie zo nodig zorgen voor afgekoelde thee.
 • Kletsen aan tafel is supergezellig, maar ga niet gillen in de klas.
 • Afval gaat in de afvalemmertjes of in de broodtrommel mee naar huis. We gooien niets in de afvalemmer van de klas.
 • Bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.
 • Voetballen op het schoolplein alleen tussen de voetbalpalen.

Omdat wij aan willen sluiten bij het 'Gezonde school’-beleid van IKC Lodijke verzoeken wij u vriendelijk om uw kinderen voor de TSO geen snoepgoed mee te geven. Uiteraard zijn alle gezonde extra’s van harte welkom. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Buiten spelen

 • Groepen 1 t/m 6 blijven op het schoolplein gedurende de TSO.
 • Groepen 7 en 8 spelen op het veldje en in/rondom de voetbalkooi.
 • Denk aan de afspraak die we samen hebben gemaakt…We spelen NIET in de waterknoop en in de fietshokken.

Als er iets is, wat dan ook, loop naar of roep er een overblijfmoeder bij, zodat we het samen kunnen oplossen! ;)